Toitlustamine

Käesolevast õppeaastast on kõik koolitoiduga seotud infovahetus ja arveldamine teostatav e-keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno).

ARNO koolilõuna juhend lapsevanematele 

NB! Meie kooli toidupaketiks valida pakett "toit laual". Toidupakett tuleb valida kõigil lapsevanematel  (ka maakonna lastele, tasuta toidu saajatele). 

Erandina tuleb käsitleda teemat: kui laps elab maakonnas. 

 

Kroonuaia kooli  toitlustaja  on  Baltic Restaurants Estonia AS ( kontakt - tartu.descartes @daily.ee ).

1.-4.kl. toidupäev maksab 1,10 € (sellest 0,90 € tasub linn ja 0,20 € lapsevanem).

5.-9.kl. toidupäev maksab 1,36 € (sellest 0,90 € tasub linn ja 0,46 € lapsevanem)

 

MENÜÜ

Menüüd on võimalik vaadata e-keskkonnast ARNO - https://www.tartu.ee/arno/ctrl/ee/Koolid/vaata/13.     

 

 

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2018  Tartu Kroonuaia Kool