Tunniplaanid 2017/18 õ.a.

Tunniplaanid on kinnitatud Tartu Kroonuaia Kooli direktori käskkirjaga nr 90.